'Acteren is een hels beroep: de hele tijd probeer je dingen te doen waar ze andere mensen voor opsluiten.'


Jane Fonda

 

Romance op elk verdiep

Een familiekomedie van Frans Van De Velde.

In een bewerking en regie van Eddy Romy

 

Bob en Martine richten hun woonkamer in. Rozeke trouwt met nonkel Pierre. Martine en de rest van de familie denken dat Bob een verhouding heeft met Mireille en Britt .. die geniet van haar apenjaren.

Al deze problemen worden op een menselijke maar komische manier verwerkt.

 

Vrijdag 19, Zaterdag 20 november, zaterdag 27 en zondag 28 november 2021, telkens om 20u

 

 

 

 2019 De Bolero

Nieuws in de Marge...

De Bolero
5 december, 2019

Onze Bolero heeft zijn laatste dans in driekwartsmaat beëindigd tot tevredenheid van alle partijen en gelukkig moesten er ook geen scherven meer gelijmd worden.

Uitzondering dient gemaakt voor de lattenbodem maar die scherven zijn niet te lijmen... Als ‘stille’ getuige van de gekende uitspattingen ligt hij vredig te bekomen van de aangerichte schade. Maar geen nood, volgens de laatste berichten komt alles goed...

Namens het bestuur van onze toneelgroep bedank ik iedereen van harte voor de geslaagde productie. De samenwerking en de sfeer tijdens de repetities waren hartverwarmend. De inzet en het enthousiasme waren een verademing waardoor de repetitieavonden voorbij vlogen.

In het bijzonder dank ik degenen die er, relatief gesproken, verre verplaatsingen voor over hadden om er te kunnen bij zijn. Ook een speciaal woord van dank aan de logistieke ploeg want zonder hen kan je geen toneelopvoeringen organiseren. Bedankt voor de spontane toezegging om één of andere of meerdere taken uit te voeren. Neem van ons aan dat sommigen ons hiervoor benijden.

Mark.

Meer nieuws...

Interessante links...Over Toneelgroep De Spiegel

De roots van de vereniging liggen in de jeugdbeweging van Roosbeek, die toen nog uit 2 groepen bestond, enerzijds de jongens die onder de naam Harbalorifa en anderzijds de meisjes die onder de naam Annabel Lee door het leven gingen.

Naar jaarlijkse traditie werd op de laatste zondag van oktober het feest van Kristus-Koning, de feestdag van de Chiro, gevierd met een optreden van de groep waarop elke afdeling haar beste beentje voorzette. Zo groeide stilaan het idee om een avondvullende toneelopvoering op de planken te brengen.

Na 20 jaar Chirotoneel werd dan in 1980 "Toneelgroep De Spiegel" gesticht en werd er in '81 voor de eerste maal een beroep gedaan op een externe regisseur voor het stuk "Beurskoorts". De Spiegel ging vanaf dan stilaan zijn eigen weg en op 7 oktober '82 werd de naam "De Spiegel" officieel gedeponeerd en geregistreerd bij het toneelverbond AKVT. Deze naam werd gekozen omdat het toneelspelen gewoonweg neerkomt op het voorhouden van een spiegel aan het publiek waarin het zichzelf herkent.

Sindsdien neemt De Spiegel ook jaarlijks deel aan het Provinciaal Tornooi "Gouvernement van de Provincie Brabant" en handhaaft zich daar in de 2e afdeling.

Met z’n kleine vereniging werkt de toneelgroep gestaag verder en kan jaarlijks steeds op een vast publiek rekenen ondanks de concurrentie van het medium TV evenals van de veranderde instelling van de maatschappij.