'Acteren is een hels beroep: de hele tijd probeer je dingen te doen waar ze andere mensen voor opsluiten.'


Jane Fonda

 

 

De Bolero

Een klucht in twee bedrijven door Franck van Erven.

Regie Yorgo Fontaine

 

Gaston Vandermeyden, een populaire TV-sportjournalist, is een hopeloze sloddervos.

Zijn huis is, sinds hij weer eens zonder partner leeft, een grote puinhoop en zijn administratie belandt meestal op de stapel onbeantwoorde brieven en rekeningen.

Zo ook het bericht van de belastingdienst die een controle komt uitvoeren in verband met zijn laatste aangifte.

Hoewel hij al jaren van zijn laatste vriendin, die ook een dochter heeft, gescheiden leeft, geeft hij haar nog steeds als "ten laste" op.

Zijn vriend Etienne, cameraman, vindt toevallig de belastingbrief en nu moet er dringend een vrouw en dochter gevonden worden om de controleur te doen geloven dat de reële situatie overeenstemt met de aangifte.

De inspecteur komt en Angeline, de vrouw van Etienne, wordt voorgesteld als de vrouw van Gaston; de secretaresse Sofie als de dochter.

De inspecteur denkt dat er problemen zijn in de relatie van Gaston en stelt voor dat hij later terugkomt met zijn vrouw Magda, die een cursus "huwelijksproblemen" volgt.......

Zaterdag 23 november, zaterdag 30 november en zondag 1 december 2019, telkens om 20u.

 

 Nieuws in de Marge...

De Bolero
5 december, 2019

Onze Bolero heeft zijn laatste dans in driekwartsmaat beëindigd tot tevredenheid van alle partijen en gelukkig moesten er ook geen scherven meer gelijmd worden.

Uitzondering dient gemaakt voor de lattenbodem maar die scherven zijn niet te lijmen... Als ‘stille’ getuige van de gekende uitspattingen ligt hij vredig te bekomen van de aangerichte schade. Maar geen nood, volgens de laatste berichten komt alles goed...

Namens het bestuur van onze toneelgroep bedank ik iedereen van harte voor de geslaagde productie. De samenwerking en de sfeer tijdens de repetities waren hartverwarmend. De inzet en het enthousiasme waren een verademing waardoor de repetitieavonden voorbij vlogen.

In het bijzonder dank ik degenen die er, relatief gesproken, verre verplaatsingen voor over hadden om er te kunnen bij zijn. Ook een speciaal woord van dank aan de logistieke ploeg want zonder hen kan je geen toneelopvoeringen organiseren. Bedankt voor de spontane toezegging om één of andere of meerdere taken uit te voeren. Neem van ons aan dat sommigen ons hiervoor benijden.

Mark.

Meer nieuws...

Interessante links...Over Toneelgroep De Spiegel

De roots van de vereniging liggen in de jeugdbeweging van Roosbeek, die toen nog uit 2 groepen bestond, enerzijds de jongens die onder de naam Harbalorifa en anderzijds de meisjes die onder de naam Annabel Lee door het leven gingen.

Naar jaarlijkse traditie werd op de laatste zondag van oktober het feest van Kristus-Koning, de feestdag van de Chiro, gevierd met een optreden van de groep waarop elke afdeling haar beste beentje voorzette. Zo groeide stilaan het idee om een avondvullende toneelopvoering op de planken te brengen.

Na 20 jaar Chirotoneel werd dan in 1980 "Toneelgroep De Spiegel" gesticht en werd er in '81 voor de eerste maal een beroep gedaan op een externe regisseur voor het stuk "Beurskoorts". De Spiegel ging vanaf dan stilaan zijn eigen weg en op 7 oktober '82 werd de naam "De Spiegel" officieel gedeponeerd en geregistreerd bij het toneelverbond AKVT. Deze naam werd gekozen omdat het toneelspelen gewoonweg neerkomt op het voorhouden van een spiegel aan het publiek waarin het zichzelf herkent.

Sindsdien neemt De Spiegel ook jaarlijks deel aan het Provinciaal Tornooi "Gouvernement van de Provincie Brabant" en handhaaft zich daar in de 2e afdeling.

Met z’n kleine vereniging werkt de toneelgroep gestaag verder en kan jaarlijks steeds op een vast publiek rekenen ondanks de concurrentie van het medium TV evenals van de veranderde instelling van de maatschappij.